logo van Sovas B.V. Koekange (administratieve software voor tandtechniek, medische hulpmiddelen, orthopedie en financiele administraties)

Informatie

De opzet van het pakket is modulair. Dit betekent echter niet, dat het uit allemaal losse onderdelen bestaat. Het is één geheel met, afhankelijk van de behoefte van de gebruiker, meer of minder mogelijkheden (bijv. orthopedische hulpmiddelen en/of elastische kousen). Het is continu in ontwikkeling, het wordt regelmatig uitgebreid met nieuwe modules en bestaande modules worden verbreed. Op dit moment zijn de volgende modules leverbaar:

1. Orthopedische hulpmiddelen

Deze module is speciaal gericht op de afhandeling van orthopedische hulpmiddelen, inclusief de recepturen volgens het codeboek Othopedie. Men kan tal van calculaties aanmaken welke eenvoudig in de opdrachten te gebruiken zijn. Deze module gaat tevens gepaard met een abonnement op het onderhoud van het artikelenbestand van zo'n 20 fabrikanten. Gebruikers kunnen deze vanaf internet downloaden en vervolgens in 'Sovas hulpmiddelen' importeren.

2. Elastische kousen

Deze module is specifiek voor leveranciers van 'therapeutische elastische kousen'. De complexe financiële afhandeling van therapeutische kousen, zoals de berekening van de vergoedingen worden hierin volledig afgehandelt. Deze module omvat tevens een abonnement op het onderhoud van het artikelenbestand van zo'n 15 fabrikanten. Gebruikers kunnen deze vanaf internet direct in 'Sovas hulpmiddelen' importeren.

3. Handelsprodukten

Deze module maakt het mogelijk dat men eigen produktgroepen specificeert. Men kan dan produktgroepen van het type 'Handelsprodukten' aanmaken speciaal geschikt voor bijvoorbeeld stomamiddelen, incontinentiematerialen, e.d. Het kent geen abonnement op het onderhoud van artikelbestanden. Men kan het gebruiken als een zelfstandige module waarbij men alleen de beschikking heeft over produktgroepen van het type 'handelsprodukten' of als een aanvulling op de modules elastische kousen en/of orthopedische hulpmiddelen.

4. Handelsprodukten groot

Dit is een uitbreiding van item 3. Speciaal geschikt indien handelsprodukten het grootste deel van uw omzet is. Hiermee is het mogelijk om telefonische opdrachten efficiënt te verwerken, omdat alle relevante client- en voorraad gegevens aanwezig zijn.

5. Koppeling Financiele administratie

Standaard kan 'Sovas hulpmiddelen' gekoppeld worden aan 'Sovas financieel'. Kiest u voor een ander financieel pakket dan kan ook daarme gekoppeld worden.
Middels deze module is het mogelijk om de gegevens van de aangemaakte facturen en de debiteuren te exporteren ten behoeve van de boekhouding.

6. Statistieken (SQL)

Deze module maakt het mogelijk om middels allerlei overzichten statistieken te maken. Deze kunnen worden afgedrukt of in Office Excel worden ingelezen voor verdere verwerking. De benodigde query's kunnen door MMS geleverd worden (downloaden via internet) of men kan deze zelf maken.

7. Voorraadadministratie

Middels deze module is het mogelijk om de voorraadadministratie te voeren. De gebruiker kan inventariseren, de voorraad herwaarderen, bestellen op basis van voorraadpositie, bestellen voor een opdracht, of een losse bestelling aanmaken. Op basis van de bestelling kunnen de ontvangen artikelen geboekt worden. Uiteraard kan op diverse manieren leveringen afgeboekt worden. Op deze wijze kan men inzicht krijgen in de kostprijs van een produkt. Indien de gebruiker tevens beschikt over de module urenregistratie (met orthopedie) dan kan ook het arbeidsloon meegenomen worden in de berekening van de kostprijs.

8. Urenregistratie

Deze module maakt het mogelijk om de urenregistratie van de medewerkers te voeren. U kunt per mederwerker, per dag de uren registreren. In geval van orthopedie kunnen uren op een opdracht worden geboekt.

9. Agenda

Deze module kan alle afpraken van de medewerkers, eventueel op diverse locaties, onderhouden. Deze worden overzichtelijk grafisch weergegeven. Er is een directe koppeling naar client en artsgegevens.

10. Externe Integratie

Deze module factureerd electronisch naar de zorgverzekeraar. Hierbij worden diskettes aangemaakt t.b.v. iedere zorgverzekeraar die volgens externe integratie de factuurgegevens wil ontvangen. De benodigde codering hiervoor wordt geheel binnen het pakket afgehandeld.

Alle updates van zowel 'Sovas hulpmiddelen', als de in dat kader te leveren databestanden met prijslijsten, zijn voor onze gebruikers op te halen vanaf de specifieke website domein van Sovas. Zodra updates beschikbaar zijn ontvangt elke licentie-houdr automatisch een e-mail met de aankondiging daarvan.

Sovas B.V. - Ruinerweg 24 - 7958 RC Koekange  - Tel: 0521 - 520 662 -  E-mail: info@sovas.nl