logo van Sovas B.V. Koekange (administratieve software voor tandtechniek, medische hulpmiddelen, orthopedie en financiele administraties)

Informatie

Speciaal voor onze afnemers van administratieve automatiseringsoplossingen in het midden- en kleinbedrijf en de dienstensector brengt Sovas een compleet nieuw product op de markt, dat werd ontwikkeld op basis van onze jarenlange ervaring als softwarefabrikant en dat is afgestemd op de eisen en wensen van onze klanten.

Volledige grootboek-, debiteuren- en crediteurenadministratie

Na het oproepen van het betreffende dagboek waarin u wilt boeken kunt u direct aan de slag. Afhankelijk van het soort dagboek (kas, bank, giro, inkoop, verkoop of memoriaal) zal het scherm zich automatisch aanpassen. U ziet altijd de meest actuele saldi en overige gegevens op het scherm staan.

Daar waar u wilt boeken op een grootboekrekening waaraan een subadministratie is verbonden (debiteuren, crediteuren) zal het programma automatisch overschakelen naar de betreffende subadministratie en u in de gelegenheid stellen om daar de gewenste boekingen te doen. Verschillen zijn uitgesloten omdat u altijd een sluitende boeking maakt.

Bij Kas-, Bank- en Giro-boekingen kunt u direct het nieuwe eindsaldo opgeven en "daar naartoe werken" met uw boekingen. Een verkoop of inkoop factuur kunt u uiteraard uitsplitsen op de gewenste opbrengsten of kosten rekeningen.

Betalingsherinneringen versturen

Met Sovas financieel kunt u betalingsherinneringen genereren op basis van de ouderdomsanalyse van de openstaande posten. De lay-outs van uw herinneringen kunt u zelf aanmaken met de mee te leveren editor of u maakt gebruik van de al standaard mee te leveren modellen (die u overigens ook kunt aanpassen).

Verkoopjournalen importeren en verwerken

De door de andere toepassingen gegenereerde facturen resulteren in verkoopjournalen die als bestand kunnen worden verwerkt door de standaard mee te leveren importmodule van Sovas financieel. De structuur van die importbestanden is overigens geheel open en voldoet aan de formaten die ook voor andere administratieve softwarepakketten beschikbaar is.

Meerdere boekjaren

In verband met de jaarovergang is in Sovas financieel de mogelijkheid gecreëerd om in meerdere boekjaren tegelijkertijd te kunnen werken. Zolang een boekjaar niet wordt afgesloten kunt u altijd nog boekingen in dat jaar verrichten. De gevolgen daarvan voor de eind/beginbalans van het daarop volgende boekjaar worden door Sovas financieel zelf gecorrigeerd.

BTW administratie

U kunt in de administratie instellen of u een BTW plicht heeft. Op basis hiervan zullen de schermen voor het boeken aangepast worden. Tevens kunt u instellen wat het standaard BTW percentage voor bepaalde kosten en opbrengstrekeningen zijn. Hier kunt u overigens op het moment van boeken in afwijken. Sovas financieel registreert al uw BTW boekingen zodat periodiek een BTW overzicht gemaakt kan worden, waaruit uw af te dragen BTW en te vorderen BTW blijkt.

Duidelijke overzichten produceren

Sovas financieel produceert uiteraard alle benodigde standaard overzichten zoals saldilijsten, ouderdomsoverzichten, boekingsverslagen, proefsaldibalans, periode-overzichten en balans/V&W rekening. Daarnaast kunt u diverse gegevens ook in standaard csv-formaat exporteren naar een bestand, waardoor u dit kunt gebruiken in andere toepassingen.

Budgetten

Met deze optie kunt u uw jaarbudget vastleggen. Het totale budget van een rekening kunt u verdelen over meerdere periodes. Bij het samenstellen van het budget zijn alle cijfers uit voorgaande boekjaren per periode beschikbaar. Op het overzicht van de verlies en winst kunt u het budget uitzetten tegen de gerealiseerde cijfers. Hierbij wordt tevens de ruimte, danwel overschrijding percentueel weergegeven.

Telebankieren

Met deze optie kunt u bankmutaties automatisch inlezen. De mutaties worden door uw bankprogramma 'geparkeerd', waarna Sovas financieel deze inleest. Op basis van de door u gekozen instellingen zullen de debiteuren herkent worden, waarna de openstaande posten worden afgeboekt. Op basis van bankrekening informatie leert het programma op welke grootboekrekeningen geboekt moet worden. Niet herkenbare boekingen worden duidelijk weergegeven.

Innovatief gebruik van de media

Sovas financieel sluit aan bij de laatste mogelijkheden op automatiseringsgebied doordat het is geïntegreerd met Internet. Updates zijn via de Sovas-website beschikbaar, zodat u uw versie op elk moment up-to-date kunt houden. Van de beschikbaarheid van updates wordt elke geregistreerde gebruiker middels een geautomatiseerd e-mail systeem op de hoogte gehouden.

Ingebouwde helpdesk

Via de genoemde Internetkoppeling kunt u ook direct vragen stellen aan de helpdesk van Sovas. Het abonnement van de helpdesk en het recht op updates is inbegrepen in de jaarlijkse licentievergoeding die wij voor Sovas financieel vragen.

Sovas B.V. - Ruinerweg 24 - 7958 RC Koekange  - Tel: 0521 - 520 662 -  E-mail: info@sovas.nl