logo van Sovas B.V. Koekange (administratieve software voor tandtechniek, medische hulpmiddelen, orthopedie en financiele administraties)

Nieuwe prijslijst beschikbaar

07-09-2010
Er zijn nieuwe prijslijsten beschikbaar voor Sovas hulpmiddelen;

Orthopedie


De volgende prijslijsten zijn beschikbaar:

- Ottobock (prijslijst september 2010)

Om deze gegevens te verwerken, kunt u naar de website van Sovas gaan. U kiest daarbij voor Hulpmiddelen/Gebruikers/update prijslijsten, waarna u de instructie op het scherm kunt volgen.

Sovas hulpmiddelen Update 2.03.0 beschikbaar

02-09-2010
In deze update zijn de volgende wijzigingen opgenomen;

Factureren Achmea


  • Bilaterale afspraken. Bij de zorgverzekeraars (Tabellen|Zorgverzekraars) is aan te geven dat voor de betreffende zorgverzekeraar een bilaterale afspraak geld. Deze is in te stellen op Achmea. Voor de andere zorgvezekeraars blijft dit ongewijzigd. Tijdens het aanmaken van de EI bestanden wordt hier voor diverse produktgroepen rekening mee gehouden.

  • Lymphe Oedeem. Naast de clusterprijs die hiervoor geld kan tevens de arbeid ingegeven worden. Hierdoor worden, volgens contract voorwaarden, twee declaratieregels aangemaakt.

  • Prothese en orthese contract. Bij zowel de calculaties als opdrachten is een merknaam en Type hulpmiddel aan te geven. De merknaam kan automatisch worden bepaald adv het eerste artikel wat ingegeven word, maar is ook hadmatig aan te passen. Het Type hulpmiddel kan uit een lijst geselecteerd worden. Hierdoor worden, volgens contract voorwaarden, twee extra velden (416/417) in het prestatie record gevuld.


Factureren zorgkantoren CZ en VGZ


  • Ook de declaraties naar de zorgkantoren van CZ en VGZ kunnen verwerkt worden. Hiertoe is bij de betreffende zorgverzekeraar de versie EI aan te passen in respectievelijk CZ of VGZ Zorgkantoor. Wanneer voor de versie wordt gekozen, is het noodzakelijk het tehuis aan te geven bij de opdracht. Onder Tabellen|tehuizen is de AGB code in te stellen.


Ondersteuning 64bits databaseserver


  • Als gevolg van de laatste technologie is de mogelijkheid gekomen om de database te installeren op servers die functieneren op 64bits microsoft operating systemen. Hiertoe is een aparte installatie noodzakelijk.


Tevens zijn er aantal klantspecifieke aanpassingen en uitbreidingen aangebracht.

Nieuwe prijslijsten beschikbaar

11-08-2010
Er zijn nieuwe prijslijsten beschikbaar voor Sovas hulpmiddelen;

Orthopedie


De volgende prijslijsten zijn beschikbaar:

- Schulte (prijslijst augustus 2010)
- Ortho Europe BV(prijslijst augustus 2010)

Om deze gegevens te verwerken, kunt u naar de website van Sovas gaan. U kiest daarbij voor Hulpmiddelen/Gebruikers/update prijslijsten, waarna u de instructie op het scherm kunt volgen.

Nieuwe prijslijsten beschikbaar

24-03-2010
Er zijn nieuwe prijslijsten beschikbaar voor Sovas hulpmiddelen;

Orthopedie


De volgende prijslijsten zijn beschikbaar:

- Loth Fabenim (prijslijst maart 2010)
- Juzo (prijslijst 2010)
- Distrac (prijslijst april 2010)

Om deze gegevens te verwerken, kunt u naar de website van Sovas gaan. U kiest daarbij voor Hulpmiddelen/Gebruikers/update prijslijsten, waarna u de instructie op het scherm kunt volgen.

Prijslijst Bauerfeind

19-01-2010
Er zijn nieuwe prijslijsten beschikbaar voor Sovas hulpmiddelen;

Therapeutische Elastische Kousen (TEK)


De volgende prijslijsten zijn beschikbaar:

- Bauerfeind (302) Correctie

Om deze gegevens te verwerken, kunt u naar de website van Sovas gaan. U kiest daarbij voor Hulpmiddelen/Gebruikers/update prijslijsten, waarna u de instructie op het scherm kunt volgen.

Prijslijsten 2010

13-01-2010
Er zijn nieuwe prijslijsten beschikbaar voor Sovas hulpmiddelen;

Orthopedie


De volgende prijslijsten zijn beschikbaar:

- Basko Healthcare (1)
- Bauerfeind (2)
- OttoBock (21)
- Thuasne (26)
- Ohio Willow Wood (29)
- ÷ssur Europe (32)
- Ambroise (33)
- Medi Belgium (34)
- Ortho Medico (36)
- WE Design (37)

De volgende lijsten zijn gelijk gebleven aan 2009:

- Schulte (22)
- Orthocor (35)

Op de volgende data worden nieuwe prijslijsten verwacht:

- 25-02-2010 Loth Fabenim (5)
- 01-04-2010 GM Medical bracing (9)
- 29-01-2010 Medi Nederland (15)
- 26-02-2010 Juzo nederland (28)
- 30-03-2010 Distrac N.V. (30)

Therapeutische Elastische Kousen (TEK)


De volgende prijslijsten zijn beschikbaar:

- Arion (301)
- Bauerfeind (302)
- Schiebler (306)
- Varitex (309)

De volgende lijsten zijn gelijk gebleven aan 2009:

- Beiersdorf (303)
- Varodem (310)
- Ofa Nederland (313)

Op de volgende data worden nieuwe prijslijsten verwacht:

- 22-01-2010 Medi Nederland (307)
- 31-03-2010 Juzo nederland (305)

Om deze gegevens te verwerken, kunt u naar de website van Sovas gaan. U kiest daarbij voor Hulpmiddelen/Gebruikers/update prijslijsten, waarna u de instructie op het scherm kunt volgen.

Sovas hulpmiddelen Update versie 1.20 is beschikbaar

11-06-2009
In update 1.20.3 zijn de volgende wijzigingen opgenomen;

Prijsafspraken

- Het vanaf nu mogelijk om bij artikelen meerdere prijskollommen op te nemen (maximaal 10). U vind deze keuze onder 'Extra' bij het onderhoud op artikelen.
- Bij de afspraak met een zorgverzekeraar kunt u aangeven welke prijskolom gehanteerd moet worden.
- Er heeft een correctie plaatsgevonden in de prijsfaspraken voor orthopedische schoenen.

Voorraad

- Bij het invoeren van de artikel regel op de opdracht is de voorraad positie opvraagbaar. Hierin wordt huidige voorraad, reservering, besteld en magazijnlocatie weergegeven.
- Op de leverbon vanuit de expeditie worden ook de niet geleverde artikelregels vermeld met de backorder informatie.
- Bij het aanmaken van een bestelling op basis van het besteladvies, wordt eerst om een akkoord gevraagd, voordat de bestelling daadwerkelijk wordt aangemaakt.
- Bij het verwerken van een pakbon (levering) van binnengekomen artikelen, wordt eerst om een akkoord gevraagd, voordat de levering daadwerkelijk automatisch wordt aangemaakt.

Orderverwerking

- Op diverse layous kan gebruik worden gemaakt van de adresgegevens van de arts. Ook de omschrijving van de productgroep kan afgedrukt worden.
- Het is nu mogelijk om bij een aantal standaard tabellen aan te gegeven dat de gegevens vervallen zijn. Deze blijven in het systeem bewaard vanwege historische redenen, maar worden niet langer standaard als selecteerbaar weergegeven in de zoekschermen. Het betreft hier Artsen, Tehuizen, Maatschappijen, Leveranciers, Medewerkers en Locaties.
- Bij het kopieren van opdrachten wordt tevens de planning meegenomen, naar de nieuwe opdracht.
- Er zijn een aantal correcties aangebracht op het kopieren en crediteren van opdrachten.
- Er heeft een correctie plaatsgevonden op de berekening van vaste vergoedingen bij het kopieren van opdrachten.
- Op het historisch overzicht van de client wordt weergeven dat een opdracht een creditnota betreft.
- Er heeft een correctie plaatsgevonden op het verspringen van de voorziening (Eerste/Herhaling) en de kostensoort (21/23).

CliŽnten

- Het mobiele nummer van de cliŤnt kan nu ook geregistreerd worden.
- Op het historisch overzicht van de client wordt weergeven dat een opdracht een creditnota betreft.

Statistiek

- In het export formaat van de SQL module is het scheidingsteken van de velden veranders van een komma (,) naar een puntcomma (;) .

Tevens zijn er aantal klantspecifieke aanpassingen en uitbreidingen aangebracht.

Nieuwe prijslijsten

21-01-2009

Er zijn nieuwe prijslijsten beschikbaar voor Sovas hulpmiddelen;

Orthopedie

De volgende prijslijsten zijn beschikbaar:

- Basko Healthcare (1)
- Bauerfeind (2)
- Loth Fabenim (5)
- GM Medical bracing (9)
- OttoBock (21)
- Thuasne (26)
- Ohio Willow Wood (29)
- ÷ssur Europe (32)
- Ambroise (33)
- Medi Belgium (34)
- Ortho Medico (36)

De volgende lijsten zijn vervallen:

- Staco (24) artikelen naar Thuasne

De volgende lijsten zijn gelijk gebleven aan 2008:

- Sporca (12)
- Orthocor (35)
- WE Design (37)

Op de volgende data worden nieuwe prijslijsten verwacht:

- 28-02-2009 Joh. Th. Schulte B.V. (22)
- 31-03-2009 Juzo nederland (28)
- 31-03-2009 Distrac N.V. (30)

Therapeutische Elastische Kousen (TEK)


De volgende prijslijsten zijn beschikbaar:

- Arion (301)
- Schiebler (306)
- Varitex (309)
- Varodem (310)

De volgende lijsten zijn vervallen:

- Paul Hartmann (315)

De volgende lijsten zijn gelijk gebleven aan 2008:

- Medi Nederland (307)

Op de volgende data worden nieuwe prijslijsten verwacht:

- 23-01-2009 Bauerfeind Benelux B.V. (302)
- 23-01-2009 Beiersdorf N.V. / Jobst (303)
- 23-01-2009 Ofa Nederland (313)
- 31-03-2009 Juzo nederland (305)

Om deze gegevens te verwerken, kunt u naar de website van Sovas gaan. U kiest daarbij voor Hulpmiddelen/Gebruikers/update applicatie, waarna u de instructie op het scherm kunt volgen.

Sovas hulpmiddelen Update versie 1.19 is beschikbaar

17-12-2008

In update 1.19.1 zijn de volgende wijzigingen opgenomen;

Orthopedische schoenen

- Er is een nieuwe module beschikbaar, waarmee het mogelijk is de administratie, calculatie en facturatie van orthopedische schoenen te verwerken.

Orderverwerking

- Het is nu mogelijk om een historische order te kopiŽren. Hiervoor roept u de historische order op. Vervolgens kiest u onder extra voor KopiŽren. Er wordt een nieuwe opdracht aangemaakt, waarbij de recepturen (Orthopedie) en artikelen worden overgenomen. Dit echter tegen de huidige tarieven en afspraken van de betreffende zorgverzekeraar.
- Het is nu mogelijk om een historische order te crediteren. Hiervoor roept u de historische order op. Vervolgens kiest u onder extra voor Crediteren. Er wordt een nieuwe opdracht aangemaakt, waarbij de recepturen (Orthopedie) en artikelen worden overgenomen. Dit echter met een negatief aantal. Ook de tarieven zijn gelijk aan de historische opdracht. Bij facturering van de credit nota wordt de referentie naar de oorspronkelijk opdracht meegenomen, zodat deze administratief correct verwerkt kan worden bij de zorgverzekeraar. Wanneer de oorspronkelijke opdracht via externe integratie is gefactuereerd, heeft u de keuze om ook deze opdracht via externe integratie te factureren. Afgewezen posten kunnen via een enkelvoudige factuur, zodat u over een interne creditfactuur beschikt. De zorgverzekeraar blijft hier buiten.

Externe integratie

- Bij het aanmaken van bestanden wordt rekening gehouden met de einddatum van de declaratie. Alle opdrachten na de einddatum worden niet meegenomen op de declaratie. In verband met het samengaan van Unive, Vgz, Iza en Trias (Uvit) en gelieerde zorgverzekeraars is dit noodzakelijk. Met deze selectie kunt u de declaratie op de juiste wijze aanbieden. Let hierbij wel op het juiste gebruik van de Uzovi codes.

Patienten

- Met de komst van controle op het verzekeringsrecht worden de namen van patienten automatisch aangepast. Wanneer u de voornaam gebruikt dan wordt deze verwijderd na de controle. Er is nu een extra veld opgenomen bij de patientinformatie waar u de voornaam kunt registreren. Dit veld is tevens op de diverse formulieren en etiketten te gebruiken.
- Bij het verwijderen van patienten vind er een controle plaats of voor deze patient nog afspraken aanwezig zijn.

Tevens zijn er diverse kleine aanpassingen en correcties aangebracht.

Wanneer u gebruiker bent van Sovas hulpmiddelen kunt deze update onder de keuze gebruikers downloaden en installeren. Hier vindt u tevens de instructie voor het installeren van deze update.

Sovas integreert protocol Nova Mundo

01-12-2008
Sovas is gestart met een samenwerking met het bedrijf Nova Mundo. Het protocol van Nova Mundo wordt door steeds meer aanmeters van Therapeutische Elastische Kousen (TEK) gehanteerd. Ook steeds meer zorgverzekeraars erkennen dit protocol.

Nova Mundo heeft een website ontwikkeld, waarmee het voor de aanmeter mogelijk wordt om tot een advies van de juiste kous te komen. Dit advies gebeurd op basis van het genoemde protocol.

Voor de Sovas gebruikers die gebruik maken van het protocol van Nova Mundo integreert Sovas haar applicatie met Nova Mundo, zodat alle noodzakelijk informatie om tot een juist advies te komen beschikbaar is in de website. Hierbij valt te denken aan patiŽntinformatie, verzekerde gegevens en maatschema's. Na het advies wordt automatisch een opdracht aangemaakt in Sovas, waar de verdere administratieve afhandeling kan plaatsvinden.

Op dit moment zijn we druk bezig met de ontwikkeling van de benodigde software.

Binnenkort starten een aantal pilotprojecten.

Nieuwe prijslijst Bauerfeind Benelux beschikbaar

10-09-2008
Ten behoeve van de licentie 'orthopedische producten' is een aangepaste prijslijst voor Bauerfeind Benelux (Code 2) beschikbaar.
Deze prijslijst gaat in per 1 september 2008 en bevat een aantal nieuwe artikelen die in de loop van 2008 aan het assortiment zijn toegevoegd.

Om deze gegevens te verwerken, kunt u naar de website van Sovas gaan. U kiest daarbij voor Hulpmiddelen/Gebruikers/update prijslijsten, waarna u de instructie op het scherm kunt volgen.

Nieuwe prijslijst Ottobock en ÷ssur beschikbaar

28-08-2008
Ten behoeve van de licentie 'orthopedische producten' zijn nieuwe prijslijsten voor Ottobock (Code 21) en ÷ssur (Code 32) beschikbaar.

De prijslijst van Ottbock gaat per direct in en bevat artikelen die in de loop van 2008 zijn toegevoegd aan het leveringsassortiment.

De prijslijst van ÷ssur gaat per 1 september in en bevat gewijzigde prijzen en een uitbreiding op het leveringassortiment.

÷ssur laat hierbij het volgende weten;
Het kan zijn dat er nu nog een enkel product niet in de lijst van ÷ssur staat. Dit kan komen doordat enkele producten die slechts zelden verkocht worden, niet in de gedrukte prijslijst voor klanten zijn opgenomen. Dit is bijna alleen het geval bij een aantal 'niet- ÷ssur' eigen producten of bij zeer kleine of zelden gevraagde spareparts. De prijslijst zou zeker 3 x zo uitgebreid worden als we alles hadden opgenomen. Sinds Somas en ÷ssur samen gegaan zijn vorig jaar, is het orthesenpakket namelijk zeer sterk uitgebreid.
U kan echter altijd naar prijzen informeren bij onze Customer Service afdeling (0499 462 848).

Om deze gegevens te verwerken, kunt u naar de website van Sovas gaan. U kiest daarbij voor Hulpmiddelen/Gebruikers/update prijslijsten, waarna u de instructie op het scherm kunt volgen.

Sovas hulpmiddelen versie 1.18.2 is beschikbaar

22-08-2008
In deze update zijn de volgende wijzigingen opgenomen;

Agenda
- Bij overlappende afspraken was het niet mogelijk de achterliggende afspraak te selecteren. Dit kan nu door naar de planning per dag te gaan. De afspraak kan vervolgens geselecteerd en bewerkt worden.

Opdrachten
- Bij de voorziening kan men behalve eerste of herhaling tevens kiezen voor reserve. Dit gegeven wordt tevens verstuurd met de declaratie naar de zorgverzekeraar.
- Voor opdrachten is het nu ook mogelijk te zoeken op afleverdatum.
- Op de diverse layouts kan tevens de orderstatus afgedrukt worden.
- Op het overzicht te ontvangen machtigingen kan men direct zien of een heroverweging geld voor de aanvraag.

Voorraad
- Artikelen die al langere tijd vervallen zijn, kunnen na reorganisatie uit de voorraad verwijderd worden. Het betreft alleen de artikelen die na de datum van reorganisatie niet meer in de voorraad zijn gebruikt.
- Wanneer er meerdere filialen en of magazijnen zijn, kan men per filiaal aangegeven of gebruik wordt gemaakt van een magazijn. Dus men kan er voor kiezen voor bepaalde magazijn geen voorraadadministratie te voeren.

Factureren
- Er is een correctie aangebracht in het totaal van het journaal facturen, welke verkeerd berekend werd.

Electronisch declareren
- Sinds 1 juli wordt het BSN nummer door Vecozo meegestuurd bij de controle van het verzekeringsrecht. Dit BSN nummer wordt dan ook opgenomen bij de patiŽntgegevens. Vanaf nu wordt het BSN nummer tevens mee verstuurd in de electronische declaratie (Externe integratie).
- Voor declaraties van orthopedische producten wordt tevens het gegevens maatwerk/confectie mee verstuurd.
- Er heeft een correctie plaatsgevonden in de afhandeling van creditfacturen.

Tevens zijn er diverse kleine aanpassingen en correcties aangebracht.

Nieuwe prijslijst Schulte beschikbaar

04-08-2008
Ten behoeve van de licentie 'orthopedische producten' is een aangepaste prijslijst voor Schulte (Code 22) beschikbaar.
Deze prijslijst gaat in per 1 augustus 2008.

Om deze gegevens te verwerken, kunt u naar de website van Sovas gaan. U kiest daarbij voor Hulpmiddelen/Gebruikers/update prijslijsten, waarna u de instructie op het scherm kunt volgen.


Nieuwe prijslijst ÷ssur beschikbaar

16-07-2008
Ten behoeve van de licentie 'orthopedische producten' is een aangepaste prijslijst voor ÷ssur (Code 32) beschikbaar.
Het betreft een aantal nieuwe artikelen, welke gedurende 2008 zijn toegevoegd aan het assortiment.

Om deze gegevens te verwerken, kunt u naar de website van Sovas gaan. U kiest daarbij voor Hulpmiddelen/Gebruikers/update prijslijsten, waarna u de instructie op het scherm kunt volgen.

Vecozo vraagt extra aandacht voor wet BSN in zorg

06-06-2008
Vanaf 1 juni mogen alle partijen die zijn genoemd in de 'Wet gebruik BSN in de zorg' (Wbsn-z) het BurgerServiceNummer (BSN) gebruiken. Een aantal VECOZO-gebruikers zoals leveranciers hulpmiddelen, taxivervoerders en clearinghouses valt echter niet onder deze wet.

Zorgverzekeraars Nederland heeft VECOZO gevraagd om voor deze gebruikers het BSN toch ter beschikking te stellen, vanwege het administratieve verkeer met de zorgverzekeraars. VECOZO geeft aan dit verzoek gehoor. U ontvangt daarom bij het uitvoeren van een COV-zoekopdracht ook het BSN van uw klant/patiŽnt.

Volledigheidshalve attenderen wij u op het volgende:

Het BSN dat door de zorgverzekeraar aan u is verstrekt, mag voor geen ander doel worden gebruikt dan voor het administratieve verkeer met de betreffende zorgverzekeraar. Dit is ook in uw contract met VECOZO opgenomen.

Bron: Vecozo

Sovas B.V.
Ruinerweg 24
7958 RC Koekange
Tel: 0521 - 520 662
E-mail: info@sovas.nl