logo van Sovas B.V. Koekange (administratieve software voor tandtechniek, medische hulpmiddelen, orthopedie en financiele administraties)

Sovas financieel update 2.05 is beschikbaar

12-11-2009
In deze update zijn de volgende wijzigingen opgenomen:

Koppeling POS/Kassa NGP

 • Maakt u gebruik van de POS/Kassa module in het NGP van MMS Proware, dan kunnen de Z-staten vanaf nu automatisch worden doorgeboekt. U kunt alle grootboekkoppelingen zelf aanmaken. Alle omzet, BTW en tussenrekeningen voor het betalingsverkeer worden bijgewerkt.

Telebankieren

 • De betalingen kunnen nu van Sovas financieel aangemaakt worden en aangeboden worden aan uw telebankier programma. De betalingen worden aangemaakt in het CLIEOP03 formaat wat door alle banken wordt geaccepteerd. De betalingen kunnen aangemaakt worden op basis van de openstaande posten lijst, waarbij rekening wordt gehouden met de vervaldatum van een factuur. Bankgegevens worden overgenomen van de crediteur. Ook losse betalingen waar geen inkoopfactuur aan gekoppeld is kunnen aangemaakt worden.

 • Voor het inlezen van mutaties in Sovas financieel is nu naast het formaat van de Rabobank ook het MT940 formaat opgenomen. Hiermee is het mogelijk geworden om ook de mutaties van ABN/Amro, Fortis en ING/Postbank in te lezen.


Activa

 • Het bijwerken van de grootboekrekeningen op ingevoerde activa is vereenvoudigd, waardoor nog minder handelingen noodzakelijk zijn. Dagboeken en grootboekrekeningen over afschrijvingen en desinvesteringen kunnen automatisch bepaald worden.


Boeken

 • Bij het boeken is het mogelijk geworden om voor crediteuren automatisch het grootboekrekening te bepalen. Dit gebeurt op basis van de laatste inkoopfactuur van de betreffende crediteur. Via de systeemgegevens kan deze voorkeur ingesteld worden.

 • Bij het boeken is het mogelijk geworden om voor debiteuren automatisch het grootboekrekening te bepalen. Dit gebeurt op basis van de laatste verkjoopfactuur van de betreffende debiteur. Via de systeemgegevens kan deze voorkeur ingesteld worden.

 • Bij het inboeken van mutaties is het mogelijk geworden een regel tussen te voegen. Druk hiervoor op de betreffende regel op de 'Insert' toets


BTW

 • Bij het afdrukken van het advies voor de BTW aangifte kan het overzicht met een specificatie afgedrukt worden. Hierbij worden alle mutaties weergegeven, waarop de aangifte betrekking heeft.


Grootboek

 • Het is mogelijk geworden om grootboeknummers aan te passen. Hiermee kan achteraf dus het rekeningschema aangepast worden. Een wijziging van het rekeningnummer wordt historisch doorverwerkt. Alle gemaakte mutaties worden aangepast naar het gewijzigde rekenignummer.


Periodebalans

 • Er kan een selectie gemaakt worden voor het afdrukken tussen "Balans" en 'Verlies & Winst' of beide.

 • Er kan een selectie gemaakt worden over de grootboekrekingen die afgedrukt dienen te worden.

 • De bedragen worden zowel horizontaal als verticaal getotalisseerd.

 • Ten behoeve van de leesbaarheid zijn de bedragen zijn afgerond op hele euroīs.

 • De export van het overzicht is ten behoeve van de verwerking in Excel aangepast.


Budget

 • Bij het budgeteren is het mogelijk geworden een overzicht te maken van het budget, waarbij de cijfers per periode worden weergegeven.


Overige

 • De controle op het importeren van facturen uit het NGP is verbeterd.


Sovas financieel Update 2.03.0 is beschikbaar

18-12-2008
In deze update zijn de volgende wijzigingen opgenomen:

Nieuwe module kostenplaatsen

- Met deze module kunt u een onbeperkt aantal kostenplaatsen aanmaken.
- Vaste kostenplaatsen zijn te koppelen aan grootboekrekeningen.
- Tijdens boeken kunt u een kostenplaats toekennen aan een boeking.
- Bij het afdrukken van een grootboekkaart kunt u eventueel een kostenplaats selecteren, waardoor de kosten/opbrengsten van alleen de betreffende mutaties worden weergegeven.
- Ook bij het maken van een verlies en winst rapportage kan een kostenplaats worden geselecteerd. Hiermee heeft u een duidelijk inzicht in alle kosten en opbrengsten van de betreffende kostenplaats.
- Met deze module kunt u uw rekeningschema vereenvoudigen, terwijl u uw een beter beeld krijgt van kosten en opbrengsten.

Nieuwe module activa

- Met deze module is het mogelijk om uw activa te boeken. Hieraan kunt u een afschrijvingsmethodiek koppelen, zodat de boeking voor de afschijving automatisch kan worden aangemaakt.
- U kunt de achterliggende rapportages maken ten behoeve van de balans.
- De module is uniek omdat u ook kosten en opbrengsten kunt boeken op de activa. Dit heeft uiteraard geen invloed op de boekwaarde.
- Een activa kaart geeft een duidelijk beeld, over de aanschaf, afschrijving, boekwaarde en kosten en opbrengsten. Hiermee houdt u bijvoorbeeld uw machinepark inzichtelijk.

Herinneringen

- Voorheen werd de herinnering automatisch verwerkt. Hiermee konden maximaal 3 herinneringen verstuurd worden. Deze verwerking kan men nu aangeven. Standaard staat deze aan, zodat men nog steeds drie herinneringen kan versturen. Wanneer het vinkje wordt uitgezet, kan men onbeberkt herinneringen blijven maken tot de betaling verwerkt is. Wanneer de herinnering niet wordt verwerkt, wordt gebruik gemaakt van de tekst van de eerste herinnering.
Automatisch nummeren debiteuren, crediteuren en activa
- Onder systeem|algemeen kan men aangeven of de debiteuren, crediteuren of activa (optioneel) automatisch genummerd dienen te worden. De nummering vind plaats op basis van het hoogst ingegeven nummer dat reeds is toegekend.

Rapportage

- Op de grootboekkaart heeft u de keuze de extra informatie over debiteuren of crediteuren aan of uit te zetten.
- De module kostenplaatsen is geintegreerd op de grootboekkaart, balans, periodebalans en proef en saldibalans.
Wanneer u gebruiker bent van Sovas financieel kunt deze update onder de keuze gebruikers downloaden en installeren. Hier vindt u tevens de instructie voor het installeren van deze update.

Sovas B.V.
Ruinerweg 24
7958 RC Koekange
Tel: 0521 - 520 662
E-mail: info@sovas.nl